Teknologitalenter handler om at finde talentet hos den enkelte
- at give mennesket frihed og støtte til at udfolde sit potentiale.

Teknologitalenter er for unge med særlige behov, der har evner og interesser for teknologi.

Teknologitalenter giver de unge plads til at dygtiggøre sig inden for det, de er særligt optaget af.
3D print, 3D konstruktion, spil, programmering, animation, virtual reality, Minecraftprogrammering, arkitektur og undervandsdroner er blot nogle af de ting, deltagerne på det første hold teknologitalenter har arbejdet med.

Teknologitalenter har fokus på at skabe nye muligheder for børn gennem arbejdet med teknologi.
Et vellykket forløb hos os er, når det lykkes at finde en anden vej for et menneske, som har haft et problematisk skoleforløb.

Idéen til teknologitalenter udspringer af den store erfaring Actura har med mennesker med autisme.
Alt for mange af de voksne autister, vi møder hos Actura som medarbejdere og praktikanter beretter om vanskelige skoleforløb, depression i ungdomsårene og et ”system”, der fokuserer på deres problemer frem for deres særlige kompetencer.

Vi har oplevet, hvordan disse personer blomstrer og føler sig anerkendt, når vi tilbyder dem et job, en uddannelse og arbejdsidentitet, der matcher deres drømme, interesser og evner.

Med baggrund i dette har vi udviklet konceptet teknologitalenter.


I 2015 vandt Actura KLs Digitaliseringspris for et pilotprojekt for det der i dag er teknologitalenter. Projektet viste med stor overbevisning, at det kan have kæmpe betydning, når man får lov og støtte til at forfølge sine drømme.

Artikel om pilotprojektet her

I sommeren 2016 afsluttede vi første årgang af teknologitalenter.
Forløbet er før, under og efter blevet fulgt tæt af Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge.
I efteråret 2016 offentliggjorde Aarhus kommune deres evaluering som blandt andet konkluderer:

  • Deltagerne udviklede sig positivt både fagligt og socialt.
  • Deltagerne havde stort fremmøde.
  • Deltagerne, forældre og lærere oplevede øget trivsel.
  • Deltagerne fik styrket deres forestillinger om en fremtidig arbejdsidentitet.

”Før jeg kom til Actura og begyndte alt det her, blev jeg set som lidt af et nul, men indtil videre har jeg i hvertfald forbløffet mange.”

MIKKEL ANKJÆR
Deltager teknologitalenter

Forløbet henvender sig til unge med særlige behov som går i 7.-10. kl. i en specialklasse. Deltagerne har typisk diagnoser indenfor autismespektret.

Deltagelse i teknologitalenter kombineres med den almindelige skolegang og tilrettelægges individuelt.

Hvis du er interesseret i at høre mere:

86 21 01 08

mo@actura.dk

Muslingevej 36 B, 8250 Egå