TEKNOLOGITALENTER SØGES!

Aarhusianske unge med særlige behov (ASF/ADHD), der drømmer om at arbejde med computer, spil og teknologi, har nu muligheden for at komme i betragtning til en plads på Acturas teknologitalenter.

NYT HOLD 2017

Aarhus Kommune har bevilget 10 pladser til nye teknologitalenter og det er nu muligt at blive en af deltagerne i 2017.

Actura arbejder med at finde talentet hos det enkelte menneske, og forløbet teknologitalenter har fokus på at skabe nye muligheder for børn og unge gennem arbejdet med teknologi.

Deltagelse i teknologitalenter kombineres med den almindelige skolegang og tilrettelægges individuelt.

KUN FANTASIEN FLYTTER GRÆNSEN

Teknologitalenter giver de unge plads til og mulighed for at dyrke og dygtiggøre sig inden for det, de er særligt optaget af.

3D print, 3D konstruktion, spil, programmering, animation, virtual reality, Minecraftprogrammering, arkitektur og undervandsdroner er blot nogle af de ting, deltagerne på det første hold teknologitalenter har arbejdet med.

Projekterne udvikles med hjælp og sparring fra Acturas ansatte, men med udgangspunkt i den unges kompetencer, interesser og fremtidsdrømme.

FORMÅL

Formålet med teknologitalenter er at give unge med ASF/ADHD mulighed for at forfølge deres drømme og specialisere sig inden for det, de er bedst til og det, som motiverer dem.

Som erhvervsvirksomhed kan Actura tilbyde specialviden, plads til fordybelse og sparring med fagpersoner. Derved bliver det muligt at arbejde på andre måder end i den traditionelle skoleramme og udvikle sine kompetencer i en retning, som giver mening for den enkelte elev og efterspørges af erhvervslivet.

EVALUERING

I sommeren 2016 afsluttede vi første årgang af teknologitalenter. Forløbet er før, under og efter blevet fulgt tæt af Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge. I efteråret 2016 offentliggjorde Aarhus kommune deres evaluering, som blandt andet konkluderer:

  • Deltagerne udviklede sig positivt både fagligt og socialt.
  • Deltagerne havde stort fremmøde.
  • Deltagerne, forældre og lærere oplevede øget trivsel hos de unge.
  • Deltagerne fik styrket deres forestillinger om en fremtidig arbejdsidentitet.

OM OS

Ideen til teknologitalenter udspringer af den store erfaring Actura har med mennesker med autisme.

Alt for mange af de voksne autister, vi møder hos Actura som medarbejdere og praktikanter, beretter om vanskelige skoleforløb, depression i ungdomsårene og et ”system”, der fokuserer på deres problemer frem for deres særlige kompetencer.

Vi har oplevet, hvordan disse personer blomstrer og føler sig anerkendt, når vi tilbyder dem et job, en uddannelse og arbejdsidentitet, der matcher deres drømme, interesser og evner.

Med baggrund i dette har vi udviklet konceptet teknologitalenter.

I 2015 vandt Actura KLs Digitaliseringspris for et pilotprojekt for det, der i dag er teknologitalenter. Projektet viste med stor overbevisning, at det kan have kæmpe betydning, når man får lov og støtte til at forfølge sine drømme.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om teknologitalenter 2017, så skriv til Morten Olesen på mo@actura.dk eller ring på telefon 8621 0108